U-Ž

 

Uličná-Autratová Ludmila – *12. 1. 1920 Ostrava. Autorka cestopisů. Dětství prožila v Litomyšli, kde byl její otec, historik a spisovatel F. V. Autrata ředitelem gymnázia. Je autorkou rozhlasových cestopisných pořadů, televizních seriálů a řady publikací.

 

Váchal Josef - *23 .9. 1884 Milavče, †10. 5. 1969 Studeňany. Malíř, grafik, sochař, spisovatel, knihvazač. Ve dvacátých letech realizoval nábytek a malířskou výzdobu dvou místností v domku tiskaře Josefa Portmana v Litomyšli.

 

Vaňková Ludmila - *9. 5. 1927 Praha. Spisovatelka. V románu Královský nach tě neochrání se zabývá českými dějinami na konci vlády Přemyslovců, mj. i v souvislosti s hradem Svojanov.

 

Veselík Karel - *10. 8. 1908 Litomyšl, †18. 11. 1992 Svitavy. Knihkupec, vydavatel. Poslední muž starobylého litomyšlského rodu knihkupců a vydavatelů Veselíků. Člen a činovník zpěváckého sboru Vlastimil, spolupracovník muzea a vlastivědných časopisů.

 

Viták Antonín Konstantin - *9. 6. 1835 Čáslav, † 6. 3. 1906 Praha. Spisovatel, odborný publicista, pedagog. Pro své pokrokové smýšlení byl často překládán. Působil v Jevíčku (1861 - 65) a v Poličce, kde byl spoluzakladatelem Jitřenky. Od 1862 vydával první pedagogický časopis na Moravě Pěstoun Moravský. Ten tiskl Antonín Augusta v Litomyšli. Aktivně činný v učitelské jednotě Budeč. A. K. Viták vydal „Paměti starého učitele – vlastence“, „Životopisný nástin Floriana Findejse“ atd. 

 

Vladislav Jan - *15. 1. 1923 Hlohovec (Slovensko), † 3. 3. 2009 Praha. Básník, překladatel, vl. jménem Ladislav Bambásek. Maturoval v Poličce v roce 1942. Působil jako knihovník, nakladatelský redaktor, v letech 1969-70 jako šéfredaktor Světové literatury, v roce 1981 emigroval do Francie. Spoluzakladatel archivu exilové a samizdatové literatury v Scheinfeldu (SRN).

 

Voborník Jan – *10. 4. 1854 Pohoří u Opočna, †8. 3. 1946 Praha. Učitel, publicista. Působil 14 let jako profesor na gymnáziu v Litomyšli, odtud odešel do Prahy v roce 1909. Voborník je autorem literárně-kritických příspěvků v Národních listech, monografií o J. Zeyerovi, A. Jiráskovi, K. H. Máchovi, J. Vrchlickém, literárně-historické práce "Staročeská satira" a několika dramat: "Lví nevěsta" (1887), "Matky" (1904), "Soumrak věků" (1910), "Zasvěcenec" (1912) a  trilogie "Jan Hus" (1900), "Jeroným Pražský" (1912), "Král Václav" (1914).

 

Votavová Marie - *26. 2. 1907 Rohozná, †4. 1. 1991 Svitavy. Středoškolská profesorka. Pracovala v dramaturgii ochotnického divadla ve Svitavách, v odborných porotách a sekcích, dlouhá léta vedla svitavské recitační studio, které získalo ceny na Wolkerově Prostějově, Šrámkově Sobotce a jinde.

 

Vrchlický Jaroslav - *17. 2. 1853 Louny, †9. 9. 1912 Domažlice. Básník, dramatik, prozaik, překladatel, kritik. Jeho nejstarší dcera Milada byla provdána za důchodního v Bystrém Gabriela Čápa /bratr spisovatelky Růženy Svobodové/. Vrchlický v Bystrém a okolí pobýval několikrát v letech 1904-06. Získal zde některé podněty a motivy pro svá díla (Shnilé obilí, Balada bysterská, Svojanovský křižáček, Světlušky pod Svojanovem, Šibeňák, Svojanovské granáty).

 

Weber Vincenz Paul - *11. 1. 1809 Trutnov, † 5. 8. 1859 Moravská Třebová. Lékař, básník, spisovatel, dramatik. Gymnaziální vzdělání získal v Hradci Králové, kde byl pod ochranou strýce, který  byl tehdy profesorem teologie na tamním biskupském semináři. V Brně studoval filosofii, ve Vídni a v Praze medicínu. Působil jako praktický lékař ve Svitavách, kde začal psát básně a kde napsal  tragédii Spartakus, která měla v dubnu 1845 premiéru ve vídeňském Dvorním divadle. Podobný úspěch slavil Weber se svou další truchlohrou „Die Wahabitin". Pak ale přišly neúspěchy: jeho dramatům „Athenais" a "Poslední rytíř" sice byla přiznána vysoká poetická hodnota, ale byly ředitelstvím Dvorního divadla odloženy jako málo  působivé na scéně. Roku 1847 se přestěhoval do Moravské Třebové, kde zastával úřad městského fyzika a později okresního a soudního lékaře. Zde ještě napsal dramatickou báseň „Paracelsus", která sice byla vytištěna jako jevištní rukopis, ale nikdy nebyla uvedena. 

 

Zahálka Milan - *4. 3. 1923 Vysoké Mýto, †22. 6. 1972 Litomyšl. Regionální literární historik. Autor četných příspěvků do regionálních časopisů, zejména o B. Němcové, M. Klácelovi, T. Novákové, L. Sovové ad.

 

Zákrejs František - *7. 5. 1839 Polička, †19. 6. 1907 Náchod. Dramatik, spisovatel, literární a divadelní kritik, úředník. Redigoval Všeobecnou knihovnu, zakladatel Jednoty českých dramatických spisovatelů a skladatelů. Autor divadelních her – Anežka /z poličského prostředí/.

 

Zinnerová Markéta - *21. 6. 1942 Brno. Spisovatelka, básnířka, autorka filmových a televizních scénářů, rozhlasových her a pohádek. V letech 1946-47 žila se svými rodiči v Brněnci, kde byl její otec vedoucím přádelny.