Osobnosti

Aichner Fridolin

Andrlík František Josef

Augusta Antonín

Autrata František Václav

Baštecký Josef

Batík Václav

Batíková Marie

Beran Buffallo Ruda

Bošek Pavel

Boštík František Xaver

Břeněk Otýn

Břeň Matěj

Březina Matouš Václav

Březovský Bohuslav

Bubeník Oldřich

Bureš Miloslav

Cach Vojtěch

Cupal Jan Alois

Čečetka František

Čermák Antonín

Červenka Matěj

Dietl Jaroslav

Dvořák Jan

Ehrenberger Josef

Elpl Mirek

Federsel Vincenc

Felzmann Fritz

Fochler Valdemar

Gloser Jaroslav 

Grňa Josef

Guth Antonín

Hakl Bohumil František

Hejl Emil

Heyduk Adolf

Hladil Robert

Hněvkovský Šebestián

Hornov Vladimír

Horský Karel Leopold 

Hovorka Karel

Hubálek Jaroslav

Hýbl Jan

Janíček Rudolf

Javornický Jan

Jeřábek Čestmír

Jeřábek Viktor Kamil

Jilemnický Petr

Jirásek Alois

Kabátník Martin

Kainar Josef

 Kalda Josef

Karafiát Jan

Karen Jiří

Klácel František Matouš

Klejch Václav 

Klimešová Bohumila

Komenský Jan Ámos

Kopecký Jan

Kopecký Jan Dalibor

Kořenský Jan

Kosiner Bernard

Koudelka Oldřich

Kovanda Stanislav

Krasonický Vavřinec

Kratochvílová Anna

Krystinová-Popelová Anna

Kryšpín Josef Václav

Kuděj Zdeněk Matěj

Kukla Otakar Aleš

Kvapil Josef Š.

Lukešová Milena

Machonin Sergej

Malina Bedřich

Mauler Jan

Michl Josef Václav Justin

Mouřenín Tobiáš z Litomyšle

Nečas Jan Evangelista

Nejedlý Zdeněk

Němcová Božena

Neruda Jan

Novák Arne

Nováková Teréza

Odvalil František

Odvárka Antonín

Orten Jiří

Ottendorfer Valentin Oswald

Páta František

Páta Josef

Pecháček Ladislav

Pešina Tomáš z Čechorodu

Pfersmann Rudolf von Eichthal

Pillich Jan

Pluhař Zdeněk

Popelka Jindřich

Purkyně Jan Evangelista 

Rettigová Magdaléna Dobromila

Samek Hubert

Sekora Ondřej

Schauer Hubert Gordon

Sovová Lucie

Spalová-Srbová Olga

Stratil Václav 

Šanta Antonín

Šmilovský Alois Vojtěch

Šotola Jiří

Špindler Ervín

Štefka Jan Václav

Terlecký Nikolaj

Tille Václav

Tilschová Anna Marie

Tisovský T. E. 

Továrek, František

Trapp Mořic Václav

Trávníček Zdeněk

Tutta Jan Nepomuk

Tyl Josef Kajetán

Uličná-Autratová Ludmila

Váchal Josef

Vaňková Ludmila

Veselík Karel

Viták Antonín Konstantin

Vladislav Jan

Voborník Jan

Votavová Marie

Vrchlický Jaroslav 

Weber Vincenz Paul

Zahálka Milan

Zákrejs František

Zinnerová Markéta