S-T

 

Samek Hubert - *18. 10. 1860 Lomnice u Tišnova, †15. 3. 1934 Bratislava /Slovensko/. Učitel, osvětový pracovník. Od roku 1888 působil 11 let v Jevíčku. Zabýval se tehdejšími školskými problémy, autor sbírky veršů, románu.

 

Sekora Ondřej - *25. 9. 1899 Brno, †4. 7. 1967 Praha. Spisovatel, ilustrátor. Ve dvacátých letech vytvořil karikaturu malíře a grafika Vladimíra Šindlera, na konci 30. let pobýval v Jevíčku u své sestry a švagra MUDr. Skyby.

 

Schauer Hubert Gordon - *27. 10. 1862 Litomyšl, †26. 7. 1892 Hory u České Třebové. Literární kritik a publicista, zakladatel a průkopník novodobé české literární kritiky. Autor řady filosofických, politických a národohospodářských úvah. V letech 1874-82 studoval v Litomyšli, pak ve Vídni. Je pochován v Litomyšli.

 

Sovová Lucie (vlastním jménem Františka Benešová) - *2. 3. 1891 Litomyšl, †20. 8. 1962 Moravská Třebová. Učitelka, spisovatelka. Její literární odkaz představuje šest knih z let 1918-49, např. „Na podsíni“. Její knihy čerpaly náměty z Litomyšle a okolí.

 

Spalová-Srbová Olga - *16. 7. 1914 Polička, †14. 4. 1987 Praha. Učitelka, prozaička, překladatelka, autorka rozhlasových her. Působila jako středoškolská profesorka v Praze, pak jako nakladatelská redaktorka.

 

Stratil Václav-  *6. 9. 1911 Odrlice, †9. 4. 1993 Olomouc. Středoškolský profesor, v letech 1936 - 41 působil na reálce v Jevíčku. Kulturní pracovník, organizátor literárních a kulturních večerů (bratři Křičkové, Halas, Bochořák, Čep atd.).

 

Šanta Antonín - *6. 5. 1817 Choceň, †27. 4. 1887 Litomyšl. Literát, osvětový pracovník. Působil v Litomyšli, od roku 1848 vyučoval český jazyk a literaturu na filosofii v Litomyšli, od roku 1861 litomyšlským děkanem, od roku 1877 školním inspektorem pro litomyšlský a poličský okres. Jiráskův informátor o obrozeneckých představitelích v Litomyšli.

 

Šmilovský Alois Vojtěch - *24. 1. 1837 Mladá Boleslav, †20. 6. 1883 Litomyšl. Učitel, prozaik, vl. jménem Schmillauer. Od roku 1873 učil na gymnáziu v Litomyšli, od roku 1877 působil jako školní inspektor na Poličsku a Litomyšlsku. Publikoval v Osvětě, Humoristických listech, Jitřence, Květech. V Litomyšli vzniklo z jeho díla mj. Krupař Kleofáš, Za ranních červánků, Starohorský filosof, Nebesa, Procul negottis, Rozptýlené kapitoly, Na čerstvém vzduchu. Dějištěm povídky Nebesa jsou Sebranice, některé motivy Krupaře Kleofáše a Kavárenského pana Antonína jsou z Litomyšle, Barona Krušiny z Osíka a povídky Zelený Újezd z Dolního Újezda.

 

Šotola Jiří - *28. 5. 1924 Smidary, †8. 8. 1989 Praha. Básník a spisovatel. Deset let dětství prožil v Litomyšli, kde byl jeho otec profesorem češtiny na učitelském ústavu. U Litomyšle jsou některé motivy jeho románu Kuře na rožni, sbírky Poste restante ad.

 

Špindler Ervín - *29. 8. 1843 Choceň, † 17. 12. 1918 Roudnice nad Labem. Básník, spisovatel, novinář. Studoval gymnázium v Moravské Třebové a Poličce. Na žádost Bedřicha Smetany přeložil do češtiny libreta Libuše a Dalibora od Jana Wenziga, do češtiny přebásnil i poezie Heinricha Heineho.

 

Štefka Jan Václav - *17. 11. 1851 Polička, †? Pardubice. Učitel, činovník mnoha spolků, spisovatel, publicista, kronikář. Je autorem hesla Polička v Ottově slovníku naučném. Byl kronikářem města Poličky. Sepsal Památník zpěváckého spolku Kollár, Dějiny města Poličky. Je pochován na Michalském hřbitově v Poličce.

 

Terlecký Nikolaj - *13. 9. 1903 Sankt Petěrburg (Rusko), † 18. 8. 1994 Zürich (Švýcarsko). Spisovatel. Na počátku 20. let odešel z Ruska, navštěvoval ruské gymnázium v Cařihradě, po jeho přestěhování do Moravské Třebové i zde, poté studoval filosofickou fakultu v Praze. V 60. letech odešel do Rakouska, pak do Švýcarska.

 

Tille Václav – *16. 2. 1867 Tábor, †26. 6. 1937 Praha. Literární vědec, průkopník filmové kritiky, univerzitní profesor srovnávacích literatur. V šesti letech přišel do Litomyšle, když se zde jeho otec Antonín T. stal ředitelem gymnázia. Během dalších let, poprvé roku 1885, publikovala jeho práce poličská Jitřenka.

 

Tilschová Anna Marie - *11. 11. 1873 Praha, †18. 6. 1957 Dobříš. Spisovatelka, autorka povídek a románů se společenskou tématikou. Podílela se na výběru a získání pozemku pro zotavovnu PEN klubu ve 30. letech v Budislavi. Z pobytů na Litomyšlsku získala několik postav románu Tři kříže.

 

Tisovský T. E. - *9. 1. 1863 Tisová u Vysokého Mýta, †23. 3. 1939 Sadská. Spisovatel, vl. jménem Tobiáš Eliáš. V letech 1874-80 studoval reálku v Litomyšli, poté techniku v Praze. Psal historické povídky, romány, publikoval v Jitřence. Je pořadatelem sborníku Jiráskova Litomyšl.

 

Továrek, František - *29. 9. 1915 Konice, †11. 1. 1990 Jevíčko. Publicista, novinář, spisovatel, pedagog. V letech 1935 - 38 působil na Zakarpatské Ukrajině. Od roku 1939 učil na základní škole v Jevíčku. Je autorem celé řady knih, článků a statí: Zašlými stezkami, Pověsti a zkratky z Malé Hané, O kolibě nad Holatýnem 1882 -1952, Moravskotřebovský okres, Ve znamení pera, Začarovaný tábor. Prázdniny na táboře aj.


Trapp Mořic Václav - * 24. 1. 1825 Vodňany, †1895 Brno. Kreslíř, spisovatel, znalec vlastivědy. Působil jako vychovatel na hradě Svojanov. Je autorem pojednání Hrad Svojanov a jeho okolí v Památkách archeologických 1855, autorem obrázků Balda v publikaci Václava Hejtmánka z roku 1898, autorem nejstarší zachované kresby Bystrého.

 

Trávníček Zdeněk - *1974 Svitavy. Absolvent svitavského gymnázia a religionistiky na Filosofické fakultě MU v Brně. Zabývá se buddhismem, autor knihy Leopold Procházka – první český buddhista (2002).

 

Tutta Jan Nepomuk - *15. 5. 1781 Moravičany u Zábřeha, †6. 12. 1851 Moravská Třebová. Kněz, školdozorce ve Velkých Opatovicích. Autor básnické sbírky Zpěw Muzy Morawské. Josef Jungmann jej uvádí mezi českými básníky v Dějinách literatury české.

 

Tyl Josef Kajetán - *4. 2. 1808 Kutná Hora, †11. 7. 1856 Plzeň. Dramatik, herec, překladatel, novinář. V letech 1827-32 vydával v Augustově tiskárně v Litomyšli své povídkové prvotiny /Statný Beneda, Mladý harfeník a Starý flétnista/, v letech 1854-55 zde vystupoval se Zöllnerovou divadelní společností, v roce 1855 vystupoval se stejnou společností i v Poličce.