Polička

Město Polička  se nachází v blízkosti zemské hranice Čech a Moravy v kotlině při Bílém potoku asi 17 km západně od Svitav. Je vstupní branou do Žďárských vrchů. Polička byla založena jako královské město českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. V minulosti bývala věnným městem českých královen a v 18. století patřila mezi nejbohatší města Východních Čech. Do dnešních dnů se dochovaly městské hradby v délce 1220 m s ochozem místy přístupným veřejnosti, obepínají celé historické jádro, jsou zpevny 19 věžemi. Na náměstí stojí jeden z nejkrásnějších mariánských sloupů v Čechách a barokní radnice s expozicemi městské galerie.Dominantou města je kostel sv. Jakuba, v jehož věži se narodil a část svého dětství prožil hudební skladatel Bohuslav Martinů (v roce 2010 byl kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava Martinů prohlášen za národní kulturní památku). Světnička ve věži je zpřístupněna veřejnosti. V Centru Bohuslava Martinů v Poličce jsou otevřeny nové zábavné expozice věnované historii, hudbě, sklářství a životu a dílu Bohuslava Martinů. V majetku města je 17 km vzdálený hrad Svojanov.

V roce 2006 měla Polička 9128 obyvatel.
 
 
 
Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poli%C4%8Dka

https://www.policka.org/

 

Procházka Poličkou

Nebyly nalezeny žádné záznamy.