Široký Důl - Silův statek

Obec Široký Důl je vzdálena 5 km severozápadně od Poličky. Široký Důl leží při silnici, která ji spojuje se sousední Lubnou a dalšími vesnicemi. Na širokodolském katastru se nachází evropské rozvodí Labe-Dunaj, tedy rozvodí Černého a Severní ho moře. Obec má 360 obyvatel.

Silův statek (č.p. 33) byl postaven v roce 1666 (na jednom trámu při rekonstrukci nalezeno datum 1766) – statek má vztah k Janu Jílkovi, postavě ze stejnojmenného románu Terézy Novákové. V knize se statek nazývá Mřeňův a pobýval v něm jako mladý krejčí od roku 1730 hlavní hrdina románu Jan Jílek, českobratrský emigrant šířící navzdory pronásledování svou víru.

"Lidé v Širokém Dole, asi půl hodiny za Lubným, říkávali o Mřeňových, že jest to u nich jako u těch zemanů, o nichž je ve starých kronikách psáno..."

"...Už du, babičko, už du," odpovídal sedlák. "Vomeškal sem se s Jeníkem Jílkovým, poudali sme vo starejch časech, chdyž bylo ečše s naší vírou dobře ... Babičko, tule Jeník chce jdít za příkladem otce svýho, dávno hledá praudu, dávno bloudí ve tmách. T eďkom sem u trochet otevřel zrak a ukázal cestu - - Ale už běžím na potůčka, abych našim pomoh'."

Sedlák spěšně odešel a pádil po "drahách" k OldříŠi . .leník Jílků dal se opět pilně do šití, a stařena usedla na místo, kde prve její syn chasníkovi věci tak překvapující vykládal..." (z románu Jan Jílek)

 

Narodil se zde Josef Václav Sila (1908 - 1989) - malíř krajinář a portrétista.

Nedaleko domu je ještě dnes pazderna (v péči památkářů).

  

Dvě fotografie Silova statku dnes a černobílá fotografie statku před přestavbou v 70. letech 20. století.