Poříčí u Litomyšle a Peter Jilemnický

Obec Poříčí u Litomyšle se nachází asi 10 km jihozápadně od Litomyšle, v roce 2006 zde žilo 430 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361. Dnes je Poříčí tvořeno třemi dříve samostatnými obcemi: Poříčí, Mladočov a Zrnětín. Nejvýznamnější osobností obce je poříčský sedlák a rychtář Matěj Abrahám, ideový vůdce selského povstání na Litomyšlsku (1680).

Před 2. světovou válkou se do obce přistěhoval spisovatel Peter Jilemnický (18. 2. 1901 - 19. 5. 1949), prozaik českého původu dlouho působící na Slovensku, představitel sociální prózy a socialistického realismu. Peter Jilemnický absolvoval základní školu v Kyšperku, střední hospodářskou školu studoval v Chrudimi. V roce 1921 odmaturoval na učitelském ústavě ve slovenských Levicích. V letech 1923 – 1926 pracoval jako učitel na Kysucích. V roce 1926 odešel do SSSR, kde vystudoval na Státním ústavu žurnalistiky v Moskvě. Jeden rok pracoval jako redaktor deníku Pravda.  Od roku 1930 pracoval jako učitel na několika školách na Slovensku. Po vypovězení ze Slovenska se v roce 1939 přistěhoval s manželkou Růženou Jilemnickou (1897 - 1947), která byla socialisticky angažovanou spisovatelkou pro děti a mládež, do Poříčí u Litomyšle. Působil jako učitel v nedaleké Budislavi nebo v Jarošově. V Budislavi byl zapojen do protifašistického odboje, v roce 1942 byl zatčen gestapem a do konce války byl vězněn (koncentrační tábor Griebo - jeho spoluvězněm byl i pozdější ředitel svitavského gymnázia Jaroslav Petr). Po osvobození krátce pracoval jako úředník, po únoru 1948 nastoupil jako kulturní atašé v Moskvě, kde působil až do své předčasné smrti.

Jilemnický publikoval od roku 1921, vydal řadu románů (Víťazný pád, Zuniaci krok, Pole neorané, Kus cukru, Kronika), reportáží, povídek a novel. Budislavskému regionu je věnována Jilemnického črta Pohlednice od budislavských rybníků.

Jilemnický bydlel s nemocnou manželkou v prvním poschodí poříčské Orlovny (č. p. 26), dnes dům nese pamětní desku věnovanou Petru Jilemnickému. Podle pamětníků z Poříčí se sem přestěhoval, neboť "všude jinde se ho báli ubytovat, protože byl pronásledován". Odtud Jilemnický dojížděl (na kole) vyučovat do Budislavi, v roce 1941 byl přeložen do školy v Jarošově. Jilemnický byl častým hostem hostince Pod Hájkem na samém konci obce. Dodnes v hostinci mají pamětní knihu se zápisem Jilemnického. Ten byl v Poříčí zatčen, manželka zde přežila válku, po návratu Jilemnického z koncentračního tábora se manželé odstěhovali na Slovensko a již se do Poříčí u Litomyšle nevrátili.

Pamětní deska na domě, ve které Jilemnický v letech 1939 až 1942 v Poříčí žil.

 

Hostinec Pod Hájkem

Zápis jilemnického v pamětní knize hostince Pod Hájkem

Jilemnický (vpravo) s poříčskými přáteli (odbojáři) Vaškem a Pohorským

 

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Jilemnick%C3%BD

https://www.spisovatele.cz/peter-jilemnicky

https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEena_Jilemnick%C3%A1