Moravská Třebová a J. A. Komenský

Důvěrným přítelem Jana Amose Komenského byl Ladislav Velen ze Žerotína, majitel Moravské Třebové. Jemu je také věnována Komenského mapa Moravy (1627). Vztah Komenského k Moravské Třebové byl i příbuzenský – sestra jeho první ženy se vdala za Jiřího Klotzmana z Moravské Třebové, synovec paní Komenské Burian Klotzman byl ve městě zlatníkem. Když cestoval Komenský v listopadu roku 1625 z Brandýsa nad Orlicí tajně do Letovic řešit majetkové spory mezi tehdejší šlechtou, zapůjčil si podle pověsti koně ve Svitavách a putoval přes Moravskou Třebovou. Na náměstí T. G. Masaryka je na jednom původně měšťanském domě (č.p. 23) nápadný bohatě zdobený renesanční arkýř, ze kterého údajně promlouval k občanům města i Jan Amos Komenský.