Lažany - rodný dům Václava Klejcha

V Lažanech na Litomyšlsku se v roce 23. září 1683 narodil českobratrský písmák, vydavatel a šiřitel reformační literatury, autor duchovních písní Václav Klejch (také Kleych nebo Gleych), nazývaný někdy exulantským Veleslavínem. Klejch prožil dětství v rodné vsi a do školy chodil v Morašicích. Jeho příslušnost k českobratrské víře byla vyzrazena, proto s manželkou Kateřinou a dvěma dcerami tajně z Lažan, kde hospodařil, v roce 1705 utekl a usídlil se v saské Žitavě, kde se živil jako zahradník, učil se německy a latinsky. Začal zde tisknout Nový zákon, Postilu, Evangelický kancionál a od roku 1708 vydávat české knihy v drobném formátu - špalíčky, které pak tajně pašoval ze svého skladu do původní vlasti i na Slovensko. „Klejchovy špalíčky“ byly drobné, aby se daly ukrýt pod oděv nebo na trakař mezi dřeva, nesly na titulní straně znak Václava Klejcha - monogram W. K. a srdce protknuté mečem ve znamení kříže, z něhož vyrůstají tři růže, pod ním je rozevřená kniha. Zemřel 11. 8. 1737 v Necpalech u Martina na Slovensku na skvrnitý tyfus a zápal plic. 

Klejch je jednou z postav Jiráskova románu Poklad. O Klejchovi píše obrozenec Josef Jungmann v „Historii literatury české“, historik Gustav Adolf Skalský v knize „Z historie české emigrace 18. století“, je uveden v Ottově slovníku naučném pod heslem „Václav Klejch, emigrant a písmák český, narozený v Lažanech na bývalém panství litomyšlském“ a objevil se i v Koniášově seznamu zakázané literatury „Klíč kacířské bludy k rozeznávání otvírající, k vykořenění zamykající“ (1729).

U silnice při výjezdu na Říkovice jsou dnes dva statky.  Po levé straně je patrně Klejchův rodný statek č. p. 2, vpravo statek, kde žije potomek rodu Klejchů - František Klejch.  Statek Václava Klejcha držela od 19. století rodina Tobkova. František Tobek byl v době 1. světové války legionářem a zahynul v samém konci války v Itálii. Na jeho památku je na domě pamětní deska. Vedle stavení roste starý buk, který byl vysazen v roce 1796.

Původní Klejchův statek a pamětní deska F. Tobka

 

 

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kleych

 

 

Statek součaného příslušníka Klejchova rodu.