Korouhev - Ehrenberger a Drašarové

Obec Korouhev se nachází ve východním okraji Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 558 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1279. Jejích 765 obyvatel žije nejen v Korouhvi, ale  také v přilehlých osadách Lačnov, Maxičky a Kateřinky. Celková katastrální výměra katastru Korouhev  a katastru Lačnov u Korouhve  tak činí 1788 ha. Středem obce protéká Mlýnský potok, který se v Lačnově vlévá do řeky Svratky.

K nejstarším statkům v obci patřila vždy rychta č.p. 1 na návrší, která byla postavená v roce 1678. Původně šlo o roubené stavení s památným bukem v pozadí a s velkým sálem. Dnešní podoba rychty pochází z roku 1928 po přestavbě po velkém požáru. Dnes rychtu využívá tělovýchovná jednota Sokol jako tělocvičnu. Na rychtě odedávna bydleli rychtářové z rodu Drašarů, Skalských a Michlů. 

 

V Korouhvi se 22. července 1815 narodil v rodině hospodáře, vlastence a písmáka Josef Ehrenberger, pozdější kněz a spisovatel historické prózy. Do 12 let se učil doma v Korouhvi, teprve pak odešel studovat do Poličky, Litomyšle. Svá studia ukončil absolvováním kněžského semináře v Hradci Králové. Působil ve Skuhrově nad Bělou a v Solnici (Rychnovsko), nakonec se stal sídelním kanovníkem Vyšehradské kapituly. Na Vyšehradě byl také po své smrti 10. 2. 1882 pochován (hrod na hřbitově dnes již není, při úpravách Vyšehradského hřbitova byl zrušen). Jeho povídky, které začal publikovat od roku 1838 např. v Květech , Lumíru apod. byly velmi oblíbené a patřily k tzv. lidovému čtení.

Rodný dům J. Ehrenbergera a jeho portrét z titulní stránky Humoristických listů č. 28 z roku 1880 (zde byl označen za "posledního ze starých našich povídkářů").

V Korouhvi se narodil a také zemřel významný chirurg, univerzitní profesor MUDr. František Michl (9. 8. 1850 - 2. 8. 1900), spoluzakladatel první české dětské nemocnice v Praze. Byl posledním lékařem básníka a spisovatele Jana Nerudy. F. Michl je pochován společně se svým synovcem ThDr. Josefem Trnkou (vícerektor biskupského a kněžského semináře v Hradci Králové) v hrobce pod postranní kaplí kostela, ve které je jeho pamětní deska.

 

Zdroje:

S. Michlová a kol. Obec Korouhev, Vydala obec Korouhev v roce 2000.

Kukla O. A. Povídkář venkovského lidu. Týdeník, 11. 2. 1992.

K stoletému výročí narozenim spisovatele Josefa Ehrenbergera. Obnova č. 28 ze dne 9. července 1915

https://xchat.expedice.rps.cz/lokality/29170-kostel-sv-petra-a-pavla-korouhev-kostel.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Ehrenberger

https://cs.jazz.openfun.org/wiki/Josef_Ehrenberger