Harmanice - Vrchlický

Harmanice - Vrchlický

 

Hartmanice je obec nedaleko Bystrého v nadmořské výšce 620 m. Nejstarší zmínka o obci je z roku 1437, když císař Zikmund daroval své manželce Barboře věnem panství Svojanov, k němuž náležely i Hartmanice. Na táhlém návrší, uprostřed mohutných líp, vévodí okolí hartmanická kaplička, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Na východní straně kapličky je vyzděn náhrobek Bysterské hraběnky Marie Rebeky z Hohenembusu, provdané z Harrachu, její ostatky jsou uloženy pod oltářem. Na západní straně je náhrobek s kovovým pomníkem baronky Emestiny z Langetu, poslední majitelky bysterského panství.
 

 

Básník Jaroslav Vrchlický pobýval na přelomu 19. a 20. století několikrát na bysterském zámku u své dcery a zetě. Chodíval na dlouhé vycházky z Bystrého přes Hlásnici až do Svojanova. Pří těchto cestách se rád zastavil v Hartmanicích v hostinci u Králů na sklenku. Vrchlický se rád setkával s prostými lidmi a dával se s nimi do řeči. „Jednou potkal u hartmanské kapličky jimramovského malíře pokojů. Malíř, který byl v povznesené náladě, mu vzdal svůj hold a pochlubil se mu, že také píše do novin a časopisů, domnívaje se, co tím u Vrchlického získá. „Člověče, to se dnes nevyplácí, toho řemesla nechte!“ odpověděl mu Vrchlický.“


Zdroje: 

https://hartmanice.e-vysocina.cz/

https://www.hartmanice.net/historie.html