Svitavské pověsti a Drahomíra Šustrová

Drahomíra Šustrová se narodila v Brně v roce 1913. Studovala bratislavské reálné gymnáziu. Láska k českému jazyku a české historii ji přivedla k hlubšímu poznání těchto oborů v seminářích na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po uzavření českých vysokých škol začala učit jako pomocná učitelka na obecných školách hradeckého kraje a po složení odborných zkoušek z češtiny a dějepisu se stala učitelkou na prvních a druhých stupních základních škol. V roce 1955 přišla do Svitav a začala vyučovat na jedenáctileté škole. Věnovala se režii divadelních a recitačních souborů a stala se neúnavnou organizátorkou svitavského kulturního života. Začala psát kroniku města Svitav a po odchodu na odpočinek u historie natrvalo zůstala. Je autorkou mnoha článků, příspěvků a pojednání, které popisují dějiny města Svitav a jeho okolí. Zatím posledními vydanými knihami Drahomíry Šustrové jsou "Svitavské pověsti" (1996) a „Naše Hřebečsko v dávnověku“ (2003). Drahomíra Šustrová se stala laureátem výroční ceny Svitavského klubu Laurus pro rok 1998 za významný přínos k poznávání historie Svitavska a v listopadu roku 2003 čestnou občankou města Svitavy. Zemřela 21. 7. 2006 ve Svitavách.